Spread the love

Obr.: Denník N…

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 13. októbra 2020

Drahé deti, Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vás viedla k Tomu, ktorý je vašou Cestou, Pravdou a Životom. Vedzte, že cesta (k) svätosti je plná prekážok, ale nie ste sami. Pánovi anjeli sú s vami. Nebojte sa. Pre spravodlivých príde Božie víťazstvo. Cirkev Môjho Ježiša bude prenasledovaná a vysvätení (t.j. kňazi) budú ponižovaní. Buďte verní. Nenechajte sa znechucovať. Nech sa stane čokoľvek, zostaňte s pravým magistériom Cirkvi Môjho Ježiša. Ak padnete, volajte na Ježiša. Vyhľadávajte ho v modlitbe a v Eucharistii. Podajte mi svoje ruky a budete v bezpečí. Vpred bez strachu. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

V Španielsku a Francúzsku ovplyvnila protikatolícka literatúra priamo španielskych antiklerikálov… Duchovenstvo bolo dehumanizované kreslenými obrázkami ako „symbol všetkého nenávistného, čo vo svete existuje.“

Rod Dreher, The American Conservative  

(O situácii v Španielsku pred pokusom o komunistický prevrat a útokom na katolíkov, ktoré napokon viedli až k občianskej vojne.)

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love