Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 25. januára 2008

Drahí synovia a dcéry, Cirkev bude niesť kríž utrpenia, skľúčenosti a poníženia. Kvôli zlým pastorom budú dôležité dogmy viery popreté a veriaci sa stanú chladnými a plnými pochybností. Cirkev bude trýznená strašnými búrkami a len pár (ľudí) zostane pevných vo viere. Toto budú ťažké časy pre Moje úbohé deti, ale Pán od vás nebude ďaleko. Modlite sa. Neutekajte od modlitby. Pán vás očakáva. Choďte sa s Ním stretnúť s radosťou. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

V Nemecku môžem chodiť na prijímanie, tu nemôžem chodiť na prijímanie, ja už tomu vôbec nerozumiem…

Jedna moja známa

 (rozvedená a asi s novou známosťou)

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love