Spread the love

 

Svätý Michal Archanjel Luz de Maríi, 18. mája 2020

Drahý ľud Boží: bude v jednote a bratstve ako deti Božie. Boží ľudia: musíte byť svätí, ako bol Kristus svätý.

Požehnanie spočíva na deťoch Božích a deťoch našej Kráľovny a Matky, hoci každé ľudské stvorenie musí pracovať a konať podľa (predobrazu) nášho Pána a Kráľa Ježiša Krista aby si toto požehnanie zaslúžil.

Božie Milosrdenstvo sa rozlieva na celé ľudstvo, no prekvitá (len) u tých ľudských bytostí, ktoré sa snažia, ktoré sa usilujú o obrátenie, ktoré činia pokánie a nápravu za urážky spôsobené proti Najsvätejšej Trojici, proti Našej Kráľovne a Matke a proti ich blížnym; takýmto spôsobom sú hodní Božieho Milosrdenstva.

V tomto čase, kedy závratne narastá zmätok v Msyticom Tele nášho Kráľa, vás musím povolávať ku  POSLUŠNOSTI, ktorá je vyjadrená v Zákone Božom a (ten) nemôže byť zmenený (Ž19:8-10).

Ľud Boží sa musí posilňovať vo viere aby čelil (tomu), čo prichádza na Cirkev – Mystické Telo nášho Kráľa.

Dnešná ľudská bytosť nepozná utrpenie, takže ho nevie oceniť ako súčasť odčinenia (za hriechy); a keď človek trpí, viní Boha.

Bezcieľne ľudstvo znesvätilo tajomstvo Božej lásky udelené človeku Bohom v Najsvätejšej Sviatosti (Oltárnej), nad čím my, nebeské mocnosti, nariekame v bolesti nad takým ťažkým skutkom človeka.

Takéto skutky dávajú moc Diablovi a vyzdvihujú ho, takže Diabol sa násilne vrhá na deti Našej Kráľovny a Matky, šľahá ich znova a znova, tu s nákazou, potom s násobením toho samého biča nákazy aby učinil človeka zúfalého, až kým trpiac znova a znova ľudská bytosť nezačne pociťovať neschopnosť prežiť uprostred (tejto) neustálej úzkosti.

Z lásky k Bohu, Jednému a Trom, z lásky ku Našej Kráľovnej a z lásky k vám, deťom Božím, som vás už varoval že pre ľudstvo prichádza čas boja, boja medzi dobrom a zlom (Gen 3:15), čo sa stáva vojnou medzi mocnosťami a prepukne do použitia vojnových zbraní a potom tiež (do použitia) zavrhnutiahodných zbraní hromadného ničenia.

Uvedomte si zásadnú situáciu v ktorej sa nachádzate: takto sa to bude diať – bude to prechádzať z jednej úrovne na druhú, z jednej inštitúcie na druhú zahŕňať spoločnosť vo všetkých jej dielach a skutkoch a nadovšetko ľudského ducha, aby bola podkopaná vaša viera v Boha.

Ľud Boží, tento boj prejde z (politického/náboženského?) boja v očakávanú a obávanú svetovú vojnu!

Ideológie bojujú o duše, poznajte to, ľudia Boží, poznajte! Neuhášajte svoju vieru, zostaňte bdelí a ostražití, pretože nastáva chvíľa vlkov v rúchach baránčích (Mt7:15).

Musíte (vedieť) rozlišovať, aby ste nedávali perly sviniam.    

Už bolo dosť ľudskej hlúposti, duchovnej slepoty, ktoré budú viesť k zrade a prenasledovaniu Božieho ľudu.

Je nevyhnutné, aby ste si pamätali,  čo sa v dejinách spásy stalo tým, ktorí neposlúchli Boha a vzbúrili sa proti Nemu. Nebude výnimky pre túto generáciu, plnú kacírstiev a znesvätení; musíte byť pokorní a prijať, že pred Bohom ste hriešnici.  

V tejto chvíli tí, ktorí túžia po obrátení a sú naň pripravení, nájdu spôsob… Na ľudstvo bola použitá skryte sila. Sila, áno, bez toho, aby to človek uvedomil! Ľudstvo je držané v zajatí bez toho, že by pociťovalo, že bolo zbavené slobody.

Prichádza nové náboženstvo bez toho, že by si to Boží ľud všimol. Náboženstvo bez duchovnej potravy, kedy Boží ľud žije, ako by praktizoval iné náboženstvo. (Nepriatelia) dláždia cestu „jednému náboženstvu“ okrádajúc tak nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista o Jeho Žezlo.

Ľudské šialenstvo vychádza na povrch. S padajúcou ekonomikou podrobia ľudstvo jedinej mene.

Bez morálky a bez Pravdy… čo čaká človeka?

Boží ľud, varovania a symboly sú viditeľné: sám si vyber.

Dosky tvoriace zemskú kôru sa pohybujú neobvyklým spôsobom a spôsobujú ťažké zemetrasenia veľkého rozsahu.

Voda morí stúpa: pozor, Boží ľud!

Komunizmus vstúpil do krajín Ameriky a nastal nárek, (ťažké) prebudenie.

Modlite sa na kolenách, modlite sa v dobrom aj zlom, neprestávajte, uchovávajte si svoju vieru živú a Božia pomoc príde z Neba.

Kto neveril, mal by veriť …

Kto nechodil, mal by chodiť …

Kto sa zastavil na ceste, mal by pokračovať posilnený …

Toto je čas – tento a žiadny iný – toto je čas, aby ste sa zmierili s Najsvätejšou Trojicou.

Toto je čas vziať ruku Kráľovnej a Matky všetkého stvorenia.

S VIEROU, NÁDEJOU, BEZ VÁHANIA, S MODLITBOU, SO SKUTKAMI, S ODPUSTENÍM

Svätý Michal archanjel. “

 

Najčistejšia svätá Mária bez hriechu počatá

Najčistejšia svätá Mária bez hriechu počatá

Najčistejšia svätá Mária bez hriechu počatá

+ + +

Luz de María: katolícka mystička z Kostariky, dnes žijúca v Argentíne. Panna Mária, Pán Ježiš, ako aj jej strážny anjel sa jej zjavujú už od detstva a v roku 1990 bola zvláštnym a zázračným spôsobom vyliečená zo svojej choroby.

 

Biskup jej oblasti, Juan Abelardo Mata, uznal jej zjavenia v roku 2017 za dôveryhodné. K tomuto uznaniu prispel aj fakt, že niektoré z jej predpovedí sa už vyplnili.

 

Oficiálna cirkevná hierarchia správy Luiz de Maríe doposiaľ nikdy nespochybnila.


Spread the love