Spread the love

Svätá Perpetua (r. 203)

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 26. septembra 2008

Drahí synovia a dcéry, patrite Pánovi a všade vydávajte svedectvo o Jeho viere. Pán vás povoláva a vy nemôžete len tak stáť. Rýchlo sa vráťte. Teraz je čas veľkého návratu. Otvorte svoje srdcia a prijmite Moje napomínania na to, aby ste boli spasení. Nechcem vám rozkazovať, ale čo vám hovorím musí byť brané vážne. Neustupujte. Trpím kvôli tomu, čo vás čaká. Buďte pozorní. Modlite sa, aby sa Moje plány stali realitou. Cirkev Môjho Ježiša bude veľmi trpieť. Moje zasvätené deti budú musieť trpieť všetky druhy fyzickej bolesti. Cirkev si prejde perzekúciou a mučeníctvom podobne, ako prví kresťania. Dobrí ľudia budú prenasledovaní a hodení do väzenia. Pevne zostávajte na ceste, ktorú vám ukazujem. Vpred s odvahou! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Nemôžem seba samú nazývať inak, než tak, čím skutočne som: kresťankou

-sv. Perpetua-

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love