Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 11. februára 2021

Drahé deti, nepriatelia budú konať, aby uhasili svetlo Pravdy obsiahnuté v Božom Slove, ale v srdciach spravodlivých zostane Pravda naveky. Smerujete v ústrety budúcnosti (plnej) veľkého zmätku a rozdelenia. Nech sa stane čokoľvek, zostávajte v Pravde Evanjelia a v učeniach pravého Magistéria Cirkvi Môjho Ježiša. Cirkev Môjho Ježiša bude piť trpký kalich utrpenia. Tí, ktorí milujú a bránia Pravdu, budú perzekvovaní. Dajte mi svoje ruky. Vždy budem s vami. Nebuďte ustarostení. Zostaňte pevne na ceste, ktorú vám ukazujem, a budete Víťazní. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

Súvisiace:

Pedro Régis – Kvôli svojej viere budete perzekvovaní tými, ktorí vás mali brániť

 

v situácii, keď žiadna eticky absolútne bezchybná vakcína neexistuje a zároveň existuje závažné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, je morálne prijateľné zaočkovať sa nielen vakcínou, ktorá bola overovaná, ale dokonca aj takou, ktorá bola vytvorená na bunkových líniách potratených plodov. Toto netvrdím ja, ale morálne učenie Katolíckej cirkvi. S týmto stanoviskom však zjavne nesúhlasí občianske združenie LZZ. A tým sa LZZ dostávajú mimo morálneho učenia Cirkvi.

-o. Lettrich, postoj.sk

 

Som pripravený ísť do väzenia, ale neprijmem neetickú vakcínu vyrobenú z bunkových línií potratených detí.

-biskup Schneider, christianitas.sk

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love