Spread the love

Kardinál Timothy Dolan s Mittom Romneym a Barackom Obamom – najviac pro-potratovým a pro-LGBT prezidentom v amerických dejinách.

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 27. júla 2008

Drahí synovia a dcéry, odvahu! Nič nie je stratené. Môj Ježiš je vašou silou a spásou. Majte v Neho dôveru a všetko sa pre vás dobre skončí. Žiadam vás, aby ste zachovávali plameň svojej viery vo vašich srdciach. Neutekajte od Pravdy. Buďte obrancami Evanjelia. Každému ohlasujte Božie zázraky. Boh chce vašu spásu. Hľadajte Ho s radosťou. Na Zemi budete mať veľké utrpenia. Kvôli svojej viere budete perzekvovaní tými, ktorí vás mali brániť. Príde veľké pohŕdanie toho, čo je sväté, a vaše právo slúžiť Bohu vám bude odňaté. Veľké prenasledovanie zasiahne predovšetkým mužov a ženy viery. Verní kňazi budú zbičovaní a hodení do väzníc. Zákony v tejto krajine Svätého kríža (Brazílii) budú urobené (tak), aby vás odviedli od Boha. Neotáčajte sa. Zostaňte s Pravdou a verejne bráňte doktrínu. Pôjdem s vami. Vpred. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love