Spread the love

 

Panna Mária Gisele Cardii , 22. septembra 2020

Drahé deti, ďakujem vám, že ste tu v modlitbe a že ste (tak) odpovedali vo svojich srdciach na moje volania. Drahé deti, vidím, že množsto mojich detí sa nemodlí, ale sú chytení vo veciach (tohto) sveta; neporozumeli, že spoločná modlitba je je najväčšou silou proti zlu. Moje deti, Rím a Cirkev budú trpieť svoju najväčšiu bolesť, pretože nerešpektovali Moje želania. Modlite sa, aby bolo utrpenie umenšené, lebo svetlo v ich srdciach teraz zhaslo.

Moje najdrahšie deti, šero a temnota čoskoro zostúpia na svet; žiadam vás, aby ste Mi pomohli, aj keď sa všetko musí naplniť – Božia spravodlivosť čoskoro zasiahne. Vo Svojich slzách vás znova žiadam: modlite sa, modlite sa, veľmi sa modlite, pretože utrpenie tých, ktorí neveria, bude strašné. Milujte Boha; pokľaknite pred tým, ktorý na vás pozerá so srdcom zakrvácaným. Obavu mám o kňazov, ktorí si vybrali Satana a pohanstvo: žiadam vás, aby ste neprijímali nič čo nie je z Boha Trojjediného. Teraz vás opúšťam so svojím požehnaním v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen

Súvisiace:

https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2016/04/22/zasvatenie-ruska-naozaj-k-nemu-doslo/

https://matejgavlak.eu/film-fatima-2020-mozno-posledne-bozie-varovanie/

PS: PÁPEŽ MUSÍ ZASVATIŤ RUSKO, KÝM NIE JE NESKORO!!!

 

+ + +

Gisela Cardia: po jej návšteve Medžugoria začala jej socha Panny Márie vzlykať krvavé slzy. Následne sa jej Panna Mária mala začať zjavovať a podávať jej rôzne správy. Pravidelne raz za mesiac sa neďaleko Ríma stretáva spolu s ňou skupina veriacich aby sa modlili a pri týchto príležitostiach má Panna Mária predávať Gisele ďalšie správy.

Momentálne prebieha vyšetrovanie týchto prípadov Vatikánom. Biskup jej oblasti sa nevyjadril ani za ani proti týmto zjaveniam. Veriacim však účasť na modlitbách, kedy má dochádzať aj k oným zjaveniam Panny Márie, nezakázal. Pri týchto zjaveniach (v oblasti zvanej Trevignano) má tiež dochádzať aj k akýmsi úkazom spojeným so Slnkom.


Spread the love