Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 12. februára 2013

Drahé deti, nedovoľte, aby bol plamienok vašej viery vo vás uhasený. Môj Ježiš je s vami. Odvahu. Stále máte pred sebou dlhé roky ťažkých skúšok. To, čo som v minulosti ohlásila, sa (skutočne) stane. Cirkev bude prenasledovaná, súdená a odsúdená. Muži a ženy viery budú niesť ťažký kríž, ale po všetkej bolesti vám Pán zotrie vaše slzy. Počúvajte, čo vám hovorím. Buďte v pozore. Trpím kvôli tomu, čo k vám prichádza. Modlite sa na kolenách. Silu vyhľadávajte v slovách Môjho Syna Ježiša a v Eucharistii. Modlite sa a čiňte pokánie. Boh (napokon) zasiahne a Jeho víťazstvo bude tiež víťazstvom všetkých tých, ktorí zostali verní až do konca. Choďte vpred. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love