Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 15. septembra 2020

Pokoj do tvojho srdca, Môj milovaný syn!

Moje deti, Moje Srdce trpí kvôli neverám a urážkam množstva mojich detí, ktorých srdcia sú zatvrdnuté hriechom a strašnými urážkami Môjho Nebeského Syna.

Spravodlivosť Božia bude veľká nad hriešnikmi, ktorí sa nechcú obrátiť a ani nečinia pokánie za svoje hriechy. Prídu strašné dni nariekania, bolesti a škrípania zubov. Nič nemožno porovnať s tým, čo príde na svet.

Vráť sa k Bohu, ó nevďačné ľudstvo, pros o odpustenie svojich hriechov a neverností, a Môj Syn ti odpustí; inak budeš trpieť kvôli svojej neposlušnosti a rebélii. Obráť sa!

Žehnám ťa, Moje dieťa. Zostaň v pokoji.

 

+ + +

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.


Spread the love