Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 6. marca 2008

Drahí synovia a dcéry, žiadam vás, aby ste zachovávali horiaci plameň viery. Plne dôverujte v Môjho Syna Ježiša a budete víťazní. Som šťastná, že tu môžem byť. Ja som vaša Mama a prišla som z Neba, aby som vás povolala k obráteniu (a) k svätosti. Buďte verní Evanjeliu Môjho Ježiša. Vaša vernosť prispeje k vášmu duchovnému rastu. Ste milovaní – každý jeden z vás – Otcom v Synovi skrze Ducha Svätého. Nežite v hriechu. Patríte Pánovi. Snažte sa žiť v Božej prítomnosti. Ľudstvo ide po ceste sebazničenia, ktoré pripravili ľudia svojimi vlastnými rukami. Modlite sa. Milujte a bráňte Pravdu.

Po všetkých skúškach, ktoré na Cirkev prídu, Pán nechá pocítiť Svoje víťazstvo. Zotrie slzy verných a všetci budú žiť šťastne. Cirkev bude mať pokoj. Nepriatelia budú zničení Silou a Mocou Môjho Ježiša. Cirkev bude opäť ako (v časoch) keď ju Ježiš zveril Petrovi a Moje deti zažijú definitívne víťazstvo Môjho Nepoškvrneného Srdca. Vpred bez strachu. Budem za vás hovoriť u Môjho Ježiša. Odvahu. Boh je s vami. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love