Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 11. januára 1881

Pán Ježiš:

Cirkev nebude mať viac svoj hlas, akým ešte dnes rozpráva tak pevne! Puto viery (pápež – pozn. E.A.Buc.) bude čoskoro v exile piť horkosť dlhého a bolestivého mučeníctva. Jeho srdce, zvierané úzkosťou, už nebude žiť v jeho osobe, ale ponúkne ho za svoje deti, za svoje stádo, za neklamnú (pravú) Cirkev.“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love