Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 5. júla 2013

Drahé deti, súženie a smrť poznačia budúcnosť Cirkvi, ale víťazstvo príde pre mužov a ženy viery, ktorí prežijú veľké prenasledovanie… Trpím kvôli tomu, čo na vás prichádza. Boh toto všetko dovolí, aby sa Cirkev opäť vrátila k tomu, čo už raz bola (k vlastnej svätosti). Keď sa bude zdať byť všetko stratené, zjaví sa muž viery (Veľký katolícky kráľ Henri, alebo Anjelsky pápež). Jeho charizma a svätosť prilákajú odlúčených. To bude čas Konečného víťazstva Môjho Nepoškvrneného Srdca. Odvahu! Neoddeľujte sa od modlitby. Ja budem s vami kráčať. Nech sa stane čokoľvek, neoddeľujte sa od Pravdy. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love