Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 24. júla 2021

Drahé deti, milujte Pána, pretože On vás miluje a čaká vás s otvorenou náručou. Silu vyhľadávajte v modlitbe. Len skrze modlitbu môžete uniesť váhu skúšok, ktoré sa už dejú. Zlí ľudia sa spoja a veľké bude prenasledovanie spravodlivých. Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vás vzala do Neba. Nevybočujte z cesty, ktorú vám ukazujem. Kráčate v ústrety budúcnosti veľkých prenasledovaní. Služobníci Boží (kňazi), ktorí milujú a bránia Pravdu, budú piť trpký kalich utrpenia. Neustupujte. Po všetkej bolesti príde pre spravodlivých Pánovo Víťazstvo. Odvahu! Vždy budem s vami. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 

 

nnn


Spread the love