Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 22. júla 2021

Drahé deti, hustá temnota sa rozšíri v Cirkvi, ale tí, ktorí milujú a bránia Pravdu, ju budú schopní rozohnať svetlom Pravdy. Silu vyhľadávajte v modlitbe a v Eucharistii. S láskou prijmite Evanjelium Môjho Ježiša, lebo len tak sa stanete Víťaznými. Dajte Mi svoje ruky. Neprišla som z Neba, aby som vám rozkazovala, ale aby som vám ukázala cestu spásy. Nech sa stane čokoľvek nezabúdajte na lekcie z minulosti. Choďte vpred bez strachu! Stále uvidíte všade hrôzu, ale neustupujte. Môj Ježiš potrebuje verejné a odvážne svedectvo. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 

 

nnnn


Spread the love