Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 12. decembra 2020

Drahé deti, patríte Pánovi a Jemu jedinému by ste mali slúžiť. Otvorte svoje srdcia a prijmite Pánovu Vôľu pre svoje životy. Žijete v časoch horších, ako boli časy Potopy. Čiňte pokánia a obráťte sa k Tomu, ktorý jediný je vaša Cesta, Pravda a Život. Ste slobodní byť Pánovi. Nedovoľte diablovi aby vás zotročil. Žiadam vás, aby ste zachovávali plameň svojej viery. Ja som vaša matka a prišla som z Neba, aby som vás viedla ku Svojmu Synovi Ježišovi. Prijmite Evanjelium a učenie pravého Magistéria Jeho Cirkvi.

Nepriatelia rozšíria v Dome Božom semeno zmätku. Mnohí budú kráčať plní pochybností a bolesť bude veľká pre mužov a ženy viery. Trpím kvôli tomu, čo na vás prichádza. Buďte pozorní, aby ste neboli oklamaní. V Bohu niet poloprávd. Počúvajte Ma. Môj Ježiš vás miluje a očakáva vás s otvorenou náručou. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love