Spread the love

wallup.net

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 9. decembra 2020

Drahé deti, modlite sa na kolenách za Cirkev Môjho Ježiša. Nepriatelia budú konať, aby vás odvrátili od Pravdy. Buďte pozorní. Teraz konajú ako baránky, ale sú to ničivé vlky. Trpím kvôli tomu, čo ku vám prichádza. Vítajte Evanjelium Môjho Ježiša a verní zostávajte pravému magistériu Jeho Cirkvi. Diablov dym sa (už) rozšíril všade spôsobujúc Mojim úbohým deťom duchovnú slepotu. Počúvajte Ma. Chcem vám pomôcť, ale žiadam vás, aby ste boli poslušní Mojim volaniam. Kráčate do budúcnosti veľkého zmätku a rozdelenia. Všade uvidíte hrôzy. Vpred v obrane Pravdy. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

O zjavení Panny Márie na hore Živčáková, Slovensko, 1956:

(Matúš) Preľakne sa, ale Panna Mária opäť ukazuje kamsi, smerom, kde bol ešte pred chvíľou jej obrázok…  Akoby vo vzduchu vidí mapu sveta, akýsi plošný obraz zemegule. Štáty nemajú hranice, vidno len jasne ohraničenú súš od mora. Súš bola zelenej a žltej farby, more modrej. Matúš po prvý krát nechápe význam obrazu. Tu sa mu však pod zemeguľou objavuje tabuľka s nápismi, ktoré vysvetľujú symboliku obrazu. Zelená farba je farba Dobra a znázorňuje hory a pohoria, Žltá farba je farba Zla a sú ňou vyfarbené roviny. Nápis však vzápätí mizne a objavuje sa výzva. Doslova znela : „ČINTE POKÁNIE!“ – „MODLITE SA ZA KŇAZOV A REHOĽNÍKOV!“ – „MODLITE SA RUŽENEC!“

Hneď ako si Matúš výzvu prečíta, zbadá, že na obraze sa niečo deje. Žltá farba začína prekrývať farbu zelenú – Zlo sa vo svete šíri na úkor Dobra. Bolo to jasné znamenie a Matúš to pochopil nielen vizuálne, ale hlavne kdesi hlboko vo svojom vnútri. Opäť sa objavuje tabuľka s výzvou o pokání a modlitbe. Tá sa zjaví aj tretí krát, ihneď ako zmizne aj tretí obraz, na ktorom už žltá farba celkom pohltí farbu zelenú. Pod obrazom vidno varovanie : „AK SA ĽUDIA NEPOLEPŠIA, ZAHYNÚ. Na celú zemeguľu padal akoby žltý dážď. Dážď hriechov a zla.

Obraz sa opäť mení – už po štvrtý krát. V mori, okolo pobrežia vidno obrovské výbuchy, metajúce na pobrežie hmotu, ktorá zaplavuje zem. Kam dopadne, tam zanikne život. Na tabuľke sa objaví výstraha : „KEĎ SA ĽUDIA NENAPRAVIA, PRÍDU STRAŠNÉ POHROMY JEDNOTLIVO I HROMADNE A ĽUDIA BUDÚ HYNÚŤ RÔZNYMI SPÔSOBMI.“

https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/07/27/zjavenie-p-marie-na-turzovke-jej-posolstvo/


Spread the love