Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 14. januára 2018

Drahé deti, svetlo stratí svoj jas v Dome Božom, pretože za stravu (vám) ponúknu, čo je falošné. Trpím kvôli tomu, čo ku vám prichádza. Čo je falošné, bude vítané a utrpenie pre veriacich bude veľké. Modlite sa na kolenách a odvážne bráňte, čo je Božie. Nedovoľte temnote aby vládla. Vy ste z Pána a Jeho Jediného by ste mali nasledovať a slúžiť Mu. Povzbudzujte sa navzájom a buďte obrancami pravdy. Nezabúdajte: od tých, ktorým bolo veľa dané, veľa sa bude požadovať. Otvorte svoje srdcia a dovoľte Slovu Božiemu, aby vás premenilo. Dajte mi svoje ruky a Ja vás povediem po ceste dobra a svätosti. Neustupujte. Vpred. Vo všetkom, Boh prvý. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

Súvisiace?:

https://matejgavlak.eu/edson-glauber-pozor-na-pripravovanu-falosnu-medzinabozensku-eucharistiu/

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love