Spread the love

Silvester Krčméry (1924-2013) – lekár, veterán SNP, katolícky disident uväznený komunistickým režimom, organizátor Sviečkovej manifestácie

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 9. mája 2000

Drahé deti, žiadam vás o pozornosť, aby ste nepadli do diablových nástrah. V modlitbe buďte silní a vo svojej viere (zas) pevní. Vedzte, že Môj Syn Ježiš od vás očakáva veľa. Nestojte so založenými rukami. Pán vás povoláva do vznešenej úlohy: buďte pre druhých, čo druhí nechcú byť pre Boha. Toto je program, ktorým by ste sa mali riadiť každý deň svojho života. Ak budete činiť o čo vás žiadam, Pán vás veľkoryso odmení.

Nebuďte ustrašení, že vám veľa rozprávam. Ak sa vás niekto spýta: „načo toľko správ?“ Povedzte, že je to (preto), pretože je to naliehavou potrebou pre Spásu. Taktiež každému povedzte, že som vytrvalou a budem klopať na vaše dvere, aj keď ich mnoho detí odmietne otvoriť. Prichádzam z Neba poslaná Bohom aby som vás viedla k Tomu, ktorý je vašim jediným Spasiteľom. Vpred s radosťou! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu!

-Silvo Krčméry pred komunistickým tribunálom-

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love