Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 14. novembra 2020

Drahé deti, Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo k vám prichádza. Ľudia opustia Zákony Boha a presadzovať budú ľudské zákony. Otrokmi budú Nového poriadku. Nepriatelia Boží budú konať, aby vás odvrátili od Pravdy. Moje úbohé deti budú kráčať ako slepí ľudia vedúci iných slepých ľudí a bolesť bude veľká pre tých, ktorí milujú a bránia Pravdu. Žiadam vás, aby ste boli Pánovi. Miluje vás a pozná vás po mene.

Buďte pokorného srdca a všade prinášajte svedectvo Lásky Môjho Ježiša. Prišla som z Neba, aby som vám pomohla. Počúvajte Ma. Neustupujte. Po všetkom súžení príde pre spravodlivých Víťazstvo Božie. Silu vyhľadávajte v modlitbe, Evanjeliu a Eucharistii. Nič nie je stratené. Odvahu. Nie ste sami. Ja kráčam s vami. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love