Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 26. január 2018

Drahé deti, verné buďte Pánovi. Ako som už povedala: vo všetkom Boh prvý. Na kolenách sa modlite. Boží nepriatelia vstúpili do Domu Božieho a semeno zla sa všade rozrastá. Odvahu. Môj Pán vás potrebuje. Svedčte svojim vlastným životom, že ste Pánovi. Nedovoľte falošným učeniam, aby vás nakazili. Burina je vysadená ale muži viery a odvahy vytrhnú semeno zla.

Nevybočujte z cesty, ktorú vám ukazujem. Buďte pozorní. Silu vyhľadávajte v tichej modlitbe, v Slovách Môjho Ježiša a v Eucharistii. Po veľkom súžení, Pán zotrie vaše slzy a vy uvidíte víťazstvo Pánovho vyvoleného (Veľký francúzsky kráľ?). Vpred bez strachu! Toto je správa ktorú vám dnes Ja dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.


Spread the love