Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 3. júna 2000

Drahé deti, čas veľkej očisty ľudstva prichádza. Dnes vás povolávam žiť obrátení k Pánovi, ktorý je vaše absolútne dobro a pozná vás po mene. Žiadam vás, nezostávajte v hriechu! Dovoľte Milosti Môjho Pána zmeniť vás. Chcem, aby ste boli súčasťou Pánovej víťaznej armády. Pán pre svojich pripravil veľkú milosť. Zmení ľudstvo na novú záhradu. Keď sa toto všetko stane, svet bude oplývať dobrom a človeku nebude nič chýbať.

Bude to doba, kedy ovocia stromov bude mnoho a úrody bude dva krát do roka. Hlad viac u ľudstva nebude existovať. Nebude (predčasnej) smrti, ani utrpenia, a všetko bude šťastlivo nažívať s Pánom. Ponáhľajte sa, rýchlo sa obráťte! Buďte spravodliví, lebo iba spravodliví okúsia veľké dary Pánove. Veľa sa modlite. Nestrácajte nádej. Som po vašom boku. Toto je správa ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Opisuje sa tu zjavne doba po 3. svetovej vojne a Troch dňoch temnoty, kedy má nad svetom na čas vládnuť Veľký katolícky kráľ z Francúzka. Bude to doba veľkého Božieho požehnania pre ľudstvo, ktoré sa opäť navráti k svojmu Stvoriteľovi. M

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love