Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 17. novembra 2022

Drahé deti, môj Pán vás miluje a očakáva vás. Prijmite svoju skutočnú úlohu kresťanov a svedčte všade, že ste vo svete, ale nie ste zo sveta. Ľudstvo bude priťahované výhodami, ktoré ponúkajú nepriatelia Boha a mnohé z mojich úbohých detí stratia pravú vieru. Nehľadajte slávu sveta. Vaším cieľom musí byť vždy nebo. Zostaňte pevní na ceste, ktorú som vám ukázala a budete môcť prispieť k definitívnemu Víťazstvu môjho Nepoškvrneného Srdca. Odvahu! Neprestávajte sa modliť! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love