Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 19. novembra 2022

Drahé deti, zohnite kolená v modlitbe za Cirkev môjho Ježiša. Nepriatelia sa budú snažiť uhasiť lesk pravdy, ale Boh zvíťazí. V Božom dome bude veľký zmätok kvôli tým, ktorí sa odchýlili od pravej náuky. Trpím pre to, čo pre vás prichádza. Neustupujte. Víťazstvo Boha príde pre spravodlivých. Odvahu! Milujte a bráňte pravdu. Bez kríža niet víťazstva. Svätá spoveď, Eucharistia, Sväté písmo a svätý ruženec: to sú zbrane pre veľký boj. Som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vás vzala do neba. Buďte poslušní k môjmu volaniu a všetko pre vás dobre dopadne. Vpred po ceste, ktorú som vám ukázala! Budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.


Spread the love