Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 26. januára 2021

Drahé deti, Boh sa ponáhľa. Vráťte sa k Tomu, ktorý vás miluje a očakáva vás s otvorenou náručou. Nezabúdajte: vo všetkom Boh na prvom mieste. Ľudstvo kráča po ceste sebazničenia, ktoré ľudia pripravili svojimi vlastnými rukami. Smerujete do budúcnosti duchovnej temnoty. Pána vyhľadávajte a nežite v hriechu! Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Ja som vaša Matka a chcem vám pomôcť. Buďte poslušní Mojim volaniam.

Veľký úpadok viery zasiahne tých, ktorí sú ďaleko od modlitby a od žitia (svojej) viery. Čiňte pokánie a prevezmite na seba úlohu skutočných kresťanov. Vpred po ceste Pravdy! Prijmite Evanjelium Môjho Ježiša a učenie pravého Magistéria Jeho Cirkvi. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love