Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 31. júla 2001

Drahé deti, neutekajte od Pravdy. Pamätajte si, že iba v Katolíckej cirkvi nájdete celú Pravdu. Takže by ste nemali opúšťať svoju vieru, lebo pôjdete do priepasti zatratenia, kam Moje úbohé deti privádzajú sekty. Diabol rozšíril svoj jed na celý svet skrze falošné učenia a falošné ideológie. Ak chcete zotrvať v Pravde, buďte verní Petrovmu nasledovníkovi, pápežovi Jánovi Pavlovi.

Niet inej cesty, ktorá by viedla k spáse, okrem tej označenej Mojím Synom v Jeho Evanjeliu. Silu vyhľadávajte v Eucharistii a spovedi, kanáloch Jeho spásonosných činov. Som vaša Matka a chcem vám povedať, že čas je krátky. Prišla som z Neba, aby som vás viedla ku Pravde. Otvorte svoje srdcia. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love