Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 24. februára 2008

Drahí synovia a dcéry, prídu veľké skúšky a vy budete čeliť veľkým búrkam, ale neustupujte. Zostaňte pevne s Cirkvou Môjho Ježiša. Triumf Cirkvi bude (napokon) veľký a Môj Ježiš odmení mužov a ženy viery. Tí, ktorí zostanú verní do konca, zažijú niečo, čo vo svojom živote nikdy nezažili. Spravodlivý uvidí, čo ľudské oko nikdy nevidelo. Nebuďte ustráchaní. Vždy sa modlievajte. Milujte Pravdu a buďte spravodliví.

Tí, ktorí prijímajú Moje správy a žijú podľa nich, nebudú nikdy porazení. Každému buďte svedkami Mojej prítomnosti. Nezostávajte potichu. Každému ohlasujte zázraky Božie a veľkolepo budete odmenení. Vpred s radosťou! Vaše mená sú už zapísané v Nebi.  Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Rusko, Anglicko a Čína sa stanú katolíckymi krajinami.

-Ctihodná Anna Mária Taigiová-

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love