Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 30. januára 2021

Drahé deti, Pán vám zveril vznešenú úlohu. Buďte verní. Dajte zo seba to najlepšie a veľkolepo budete odmenení. Prišla som z Neba, aby som vám pomohla. Vaša cesta bude plná prekážok, ale Pán bude po vašom boku. Na kolenách sa modlievajte. Ľudstvo je choré a potrebuje sa (vy)liečiť. Otvorte svoje srdcia a prijmite Božiu Vôľu pre vaše životy. Máte pred sebou dlhé roky ťažkých skúšok. Stále máte pred sebou dlhú cestu. Žijete v časoch bolesti.

Silu vyhľadávajte v slovách Môjho Ježiša a v Eucharistii. Buďte odvážni. Pre svoju vieru budete perzekvovaní, ale Ja vás žiadam, aby ste neustupovali. Po kríži príde víťazstvo. Každého z vás poznám po mene a budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Vpred v obrane pravdy. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love