Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 10. marca 2018

Drahé deti, modlite sa. Časy súženia na vás prídu. Všade sa rozšíria falošné ideológie a mnoho z Mojich úbohých detí sa nimi nechá otráviť. Nezabúdajte: v Bohu niet poloprávd. Pripravení buďte na veľký duchovný boj. Vo vašich rukách svätý ruženec a Sväté písmo; vo vašich srdciach láska k Pravde. Obráťte sa a čiňte pokánie. Pán vás miluje a očakáva vás. Odvahu.

Dajte mi svoje ruky a Ja vás povediem ku Svojmu Synovi Ježišovi. Nebojte sa. Ja som vaša Matka a vždy budem s vami. Nech sa stane čokoľvek, nezablúďte od Pravdy. Milujte a bráňte, čo je Božie. Zostávajte s Ježišom a počúvajte pravé Magistérium Jeho Cirkvi. Vpred! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love