Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 25. januára 2021

Drahé deti, skromné buďte vo svojich srdciach, lebo len tak môžete rásť vo svojich duchovných životoch. Pánovmu volaniu povedzte „Áno.“ Od sveta sa odvráťte. Patríte Pánovi a Jeho jediného by ste mali nasledovať a slúžiť Mu. Ľudstvo sa nakazilo vynálezmi sveta a kráča v duchovnej slepote. Utečte od všetkého, čo vás vzďaľuje od Môjho Syna, Ježiša. Buďte pozorní. Chcem, aby všetko, čo rozprávate a konáte, bolo v súlade s Božou túžbou.

Príde veľká búrka (revolúcia/nepokoje?) a veľká loď (Cirkev) utrpí ťažké poškodenie. Trpím kvôli tomu, čo na vás prichádza. Na kolenách sa modlite. Ježiša vyhľadávajte v Eucharistii a prijmite učenie pravého Magistéria Jeho Cirkvi. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love