Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 4. augusta 2018

Drahé deti, patríte Pánovi. Dajte Mu celú svoju existenciu. Nedovoľte svojej slobode, aby vás pripravila o pocit prítomnosti Pána a Jeho príkladov vo vašich životoch. Buďte poslušní. Pán potrebuje odvážnych mužov a ženy. Všade buďte svedkami Evanjelia Môjho Ježiša. Každému svojimi príkladmi a slovami ukážte, že ste vo svete, ale nie ste zo sveta. Žijete v časoch veľkého súženia, ale to najhoršie stále ešte iba príde. Počúvajte Ma. Milujte a bráňte Pravdu. Nezostávajte s prekríženými rukami.

Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo ku vám prichádza. Veľká loď (Cirkev) stratí svoj smer vedúci do bezpečného prístavu a mnohí budú stratení. Bude to čas veľkej bolesti pre tých, ktorí milujú Pravdu. Na kolenách sa modlite! Diabla môžete poraziť iba silou modlitby. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

PS: Pápež by mal ihneď zasvätiť Rusko!

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love