Spread the love

 

Na nedávnej konferencii exorcistov som rozprával o ťažkom prípade, ktorý sme mali v minulosti. V jednom bode takmer dvojročného exorcizmu o sebe ona entita povedala, že je Judášom. Prikázal som mu, aby vyjavil či to bol démon používajúci také meno, alebo skutočná osoba Judáša, ktorá zradila Ježiša. Zahulákal s nádychom hanby, že on bol tou ľudskou osobou. Prebiehala debata, či duše zatratených môžu vstúpiť a posadnúť človeka. Iní exorcisti mi povedali, že aj oni mali tú česť s Judášom, padlým apoštolom. Aj keď to nie je článkom viery, Biblia skutočne naznačuje, že Judáš je v pekle.

Počas konferencie som prízvukoval, aké ťažké bolo Judáša vyhnať. Iní vysokopostavení démoni boli vyhnaní ďaleko ľahšie. Zdalo sa, akoby bol Judáš imúnny voči exorciznemu rítu, svätenej vode a vlastne všetkému, čo sme vyskúšali. Nakoniec, sama Mária prišla – podľa slov posadnutej osoby – a Judáša vyhnala. Prečo sme mali také ťažkosti s nízkou ľudskou bytosťou, keď sme v Ježišovom mene vždy boli schopní poradiť si s mocnými démonmi?

Jeden z ďalších účastníkov povedal, že mal s Judášom ten samý problém. Avšak uvedomil si, že Ježiš dal svojim učeníkom moc vyháňať démonov, ale nie zatratené ľudské bytosti. Jednoducho sme nad Judášom nemali žiadnu autoritu. Našťastie prišla sama Matka Božia a sama ho vyhnala. Vedela, že potrebujeme pomoc! Bolo zarážajúce, aké podobné skúsenosti sme všetci exorcisti z rôznych kútov našej krajiny na konferencii mali. Zdieľanie našich skúseností je pre nás všetkých potvrdením. Skutočne existuje konkrétna, objektívna démonická realita a my všetci jej musíme čeliť.

+++


Spread the love