Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 1881

Pán Ježiš

Beda takému kňazovi, ktorý neodráža obrovskú zodpovednosť, ktorú Mi bude musieť vrátiť späť. A pastieri Cirkvi (biskupi – E.A. Bucch.), čo oni urobia pre vieru? Veľké množstvo je pripravené vzdať sa viery pre záchranu svojich tiel… Utrpenie, ktoré spôsobia, nebude nikdy napravené. Už zakrátko rozšíria pastieri Cirkvi všade škandály a svätej Cirkvi zasadia posledný meč.“

 

Pri uplatňovaní druhého princípu však Direktórium ďalej uvádza, že „za určitých okolností, výnimočne a za určitých podmienok možno dovoliť alebo dokonca odporučiť, aby boli pripustení k týmto sviatostiam (tzn. hlavne sv. prijímaniu) kresťania iných cirkví a cirkevných spoločenstiev.

-Z pápežského dokumentu na kbs.sk-

(https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/biskup-a-jednota-krestanov-ekumenicke-vademecum)

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love