Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 29. septembra 1882

Cirkev bude mať svoj trón prázdny dlhé mesiace… Budú dvaja po sebe nasledujúci antipápeži, ktorí budú nad Svätou stolicou vládnuť po celý ten čas.“

 

Františkánsky kňaz, 18. st.

„Všetky náboženské rády budú utlačované okrem jedného, pretože ten bude prísny a rázny, ako to bývalo u mníchov v minulosti. Počas týchto nešťastí pápež umrie. Nasledovať bude najbolestnejšia anarchia v celej cirkvi. Traja (anti)pápeži budú bojovať o trón sv. Petra: Nemec, Talian a Grék. Budú dosadení troma ozbrojenými frakciami.“

Yves Dupont, „Catholic Prophecy,“ s. 79

 

Medzi právoplatným pápežom, ktorý utečie z Ríma počas veľkej revolúcie a jeho právopaltným nasledovníkom dosadeným Veľkým francúzskym kráľom, majú byť dvaja, či traja po sebe nasledujúci antipápeži. M.

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love