Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 21. júla 2018

Drahé deti, iba Môj Syn Ježiš je váš jediný a skutočný Spasiteľ. Perverzní ľudia budú hovoriť: spása môže prísť (aj) skrze iných, ktorí sú verní svojim ideológiám. Ja som vaša Sedembolestná Matka. Trpím pre to, čo ku vám prichádza. Všade sa rozšíri veľký duchovný zmätok. Zostaňte v Pravde. Od Ježiša sa neodvracajte. Úplne verte v Jeho Evanjelium. Len Ježiš má Slová večného života. Počúvajte Ho.

Vyhľadávajte (Ho) v Eucharistii a žite otočení k Nebu pre ktoré jediné ste boli stvorení. Nezostávajte s rukami prekriženými. Nežite ďaleko od modlitby. Keď ste oddelení, stávate sa cieľom Božieho nepriateľa. Dajte Mi svoje ruky. Chcem vás viesť po ceste dobra a svätosti. Choďte vpred v obrane Pravdy. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love