Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 15. decembra 2020

Drahé deti, odvahu. Môj Ježiš je na vašej strane. Buďte mužmi a ženami modlitby, lebo len takýmto spôsobom môžete prispieť k definitívnemu triumfu Môjho Nepoškvrneného Srdca. Nech sa stane čokoľvek, zostávajte s Ježišom. Kráčate v ústrety budúcnosti v ktorej len nemnohí zostanú pevní vo viere. Bahno falošných učení vtiahne mnoho Mojich úbohých detí do duchovnej priepasti.

Dávajte pozor na vzácny poklad viery, ktorý je vo vás. Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre vaše utrpenie. Neodvracajte sa od modlitby a Eucharistie. Vítajte Evanjelium Môjho Ježiša a všade prinášajte svedectvo, že ste vo svete, ale nie ste zo sveta. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love