Spread the love

 

Sv. Januárius žil v 4. storočí a bol biskupom Neapola. Za vlády cisára Diokleciána nastalo v Rímskej ríši ďalšie v sérií prenasledovaní – tento krát už posledné – a v tejto dobe bol chytený a popravený aj biskup Januárius.

Podľa legendy bol Januárius spolu s 300 kresťanmi najprv v jednom lokálnom amfiteátri predhodený divým šelmám, no tie sa v ich prítomnosti začali chovať podivne a na „korisť“ vôbec nezaútočili. To nahnevalo miestodržiteľa Kampánie, Timotea, ktorý ich dal sťať. Iné pramene však toto spochybňujú a hovoria, že kresťania boli popravení rovno v čo najväčšej tichosti kvôli obavám z miestnych vzbúr.

Januárius bol s ostatnými veriacimi teda sťatý, no istá žena menom Eusébia sa rozhodla zachrániť martýrovu krv a to tak, že v nej namáčala kúsky látky a krv potom žmýkala do prichystanej nádoby.

Cirkev potom mučeníkovu krv umiestnila do viditeľných presklených ampuliek, aby ju mohli veriaci uctievať. Začal sa však diať podivný zázrak. Vždy tri krát do roka – v máji, septembri a decembri – sa krv samovoľne premieňa zo stuhnutého skupenstva do skupenstva kvapalného.

Sv. Januárius

No niekoľko krát v histórii k tomuto samovoľnému „premeneniu“ nedošlo a buď Neapol, alebo rovno celé Taliansko v takom prípade postihovali rôzne nešťastia:

v roku 1528 keď mesto zasiahol mor;

1631 kedy vybuchla sopka Vezuv;

v rokoch 1939, 1940 a 1943, kedy Taliansko veľmi trpelo v 2. svetovej vojne

1980 – nasledovalo v Neapole veľké zemetrasenie, kedy zomrelo takmer 3000 ľudí

zaujímavý je rok 2017 – ani vtedy nedošlo k skvapalneniu, no žiadne katastrofa sa neudiala, teda ak nepočítame sériu silných zemetrasení ešte z januára toho roka (teda pred úkazom), tie však boli, našťastie, bez obetí

V minulosti bol na zázraku premenenia krvi prítomný aj sám pápež František

Podľa správy agentúry Reuters zo 16. decembra 2020 opäť nedošlo k skvapalneniu krvi sv. Januária. Reuters píše:

Krv sv. Januária, patróna Neapola,  sa nedokázala skvapalniť (a to) napriek dvom modlitebným zápasom veriacich, čo niektorí z juhotalianskeho mesta považujú za zlé znamenie.  

Článok ďalej hovorí, že za najhoršie znamenie sa pokladá, keď sa krv nepremení v septembri, kedy je sviatok sv. Januária. Ale „poverčivých“ Neapolčanov „znepokojil“ aj tento „neúspech.“.

Mohol by byť teda rok 2021 pre Taliansko ešte horší ako bol rok 2020?


Spread the love