Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 30. októbra 2021

Drahé deti, som vaša matka a milujem vás. Prichádzam z neba, aby som vás do neba priviedla. Buďte tichí a pokorní srdcom, pretože len tak môžete prijať to, čo prichádza od Boha. Vzdiaľte sa zo sveta a žite obrátení smerom k Raju, pre ktorý jedine ste boli stvorení. Povedzte všetkým, že Boh sa ponáhľa a že toto je ten správny čas na váš návrat. Robte pokánie, pretože pokánie je prvým krokom na ceste k svätosti. Diabol bude konať proti mojim ctiteľom s veľkou zúrivosťou, ale nebojte sa. Pre tých, ktorí milujú a bránia pravdu, nebude žiadna porážka. Vašou obrannou zbraňou je pravda. Hľadajte silu vo svätej spovedi a v Eucharistii. Vaše víťazstvo je v Pánovi. Odvahu! Budem prosiť môjho Ježiša za vás. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love