Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 1. novembra 2021

Drahé deti, starajte sa o svoj duchovný život. Choďte preč od všetkého, čo vás vzďaľuje od môjho Ježiša, pretože len tak môžete dosiahnuť spásu. Buďte verní Ježišovi a učeniu Jeho jedinej a pravej Cirkvi. Správajte sa ako praví Boží synovia. Očistite svoje duše od všetkej špiny spôsobenej hriechom. Nebo vás čaká s radosťou. Anjeli a svätí sa radujú, keď sú duše povolané, a idú na stretnutie s Pánom. V nebi je veľká radosť pre duše, ktoré sú odmenené za vernosť môjmu Synovi Ježišovi. Vždy si pamätajte: ste vo svete, ale nie ste zo sveta. Zem smúti za zatratenými dušami. Buďte opatrní!

Nedovoľte, aby vás diabol oklamal a zotročil! Patríte Pánovi a jedine Jeho musíte nasledovať a Jemu slúžiť. Vždy hľadajte poklady neba. Všetko v tomto živote pominie, ale milosť Božia vo vás bude večná. Zohnite kolená v modlitbe.  Kto si volí temnotu, nemá sa ako vrátiť do svetla. Práve v tomto živote, a nie v inom, musíte svedčiť, že patríte môjmu Synovi Ježišovi. Opačné učenie nepochádza od môjho Ježiša. Milujte a obhajujte pravdu. Odvahu! Boží nepriatelia budú konať, aby vás zmiatli, ale v Bohu nie je žiadna polovičná pravda. Pokračujte po ceste, ktorú som vám ukázala! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love