Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 2. novembra 2021

Drahé deti, pre Pána ste dôležití. Pre Pána je vaša duša vzácna a nemôžete zostávať žiť v hriechu. Vzdiaľte sa zo sveta a slúžte Pánovi s radosťou. Kráčate k bolestnej budúcnosti a ja prichádzam z neba, aby som vám pomohla. Dajte mi svoje ruky a povediem vás k víťazstvu. Nežite vzdialení od Pána. On vás miluje a čaká vás s otvorenou náručou. Žiadam vás, aby ste udržiavali plameň svojej viery. Ľudstvo kráča k veľkej temnote. Vráťte sa do Božieho Svetla. Čo musíte urobiť, nenechajte to na zajtra. Môj Pán vás volá. Neustupujte. Poznám každého z vás po mene a budem sa za vás prosiť môjho Ježiša. Nezabudnite: vo vašich rukách svätý ruženec a Sväté písmo; v srdci láska k pravde. Nedovoľte veciam sveta, aby vás odviedli z cesty spásy. Toto je čas milosti pre vaše životy. Prídu dni, keď budete hľadať vzácny Pokrm a nájdete ho iba na niekoľkých miestach. Buďte opatrní. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love