Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 23. júla 1925

Panna Mária

Moje malé deti, budete pod Mojou ochranou v hodine nebezpečenstva, v hodine spravodlivosti tak často predpovedanej, toľkokrát ohlasovanej. Nuž, veru tak! Moje deti, toto je posledná perióda urážok, poburovania, zločinov všetkých druhov, ktoré zaplňuju miesto na Zemi skrze nepriateľov Môjho nebeského Syna a tiež vašich; pretože oni nenávidia dušu viery, útočia na krásu, na vieru v našich drahých kresťanských deťoch.

V tejto chvíli existujú temné sprisahania, zrady, desivé plány proti všetkému, čo je vierou, proti celému svätému náboženstvu. Je tiež desivý prúd, ktorý zanecháva sieň pekla (parlament – E.A.Bucch.), ľudí skazených zákonov s dobre známymi nepriateľmi, ktorí za každú cenu chcú zničiť Moje kráľovstvo, Moje úbohé Francúzsko. Veď ono je vinné.

Moje malé deti, vy ste obete, ktoré trpia aby odčinili mnohé poburovania, neslávne zrady, ktoré budú spáchané. Nikdy nebolo takého obdobia strachu a nebeského hnevu, ktorý bude zanedlho prechádzať Zemou vo svojej plnej sile. Malé deti, zostávajte v pokoji. Budem vás varovať, aby ste utiekli z Babylonu (Paríža? – E.A.B.), kde zločiny popudzujú Nebesia, viac ako kedykoľvek pred tým sú duše strácané, viera upadáva, milosrdenstvo je pošliapávané, našimi dobrými kresťanmi je opovrhované, avšak, Moje malé detičky, netraste sa.

Prvotným úderom Neba bude zničenie týchto prekliatych duší, ktoré očakávajú, že budú víťazné, ktoré očakávajú, že budú vládnuť podľa vlastných predstáv zákonmi ešte nešľachetnejšími, ako kedykoľvek pred tým; (však) nebuďte ustráchané týmito materinskými slovami.“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)

 

 


Spread the love