Spread the love

Kardinál Martini (+2012) – hlava tak zvanej „St. Gallenskej mafie“

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 28. októbra 2021

Drahé deti, kráčate k veľkej duchovnej vojne. Zohnite kolená v modlitbe. Nemôžete poraziť diabla, ak zostanete ďaleko od modlitby. Hľadajte silu v slovách môjho Ježiša a v Eucharistii. Milujte a bráňte pravdu. Pravda je svetlo, ktoré rozptyľuje všetky temnoty falošných náuk. Nech sa stane čokoľvek, nezabúdajte: pravda môjho Ježiša je zachovaná neporušená iba v katolíckej Cirkvi. Nedovoľte, aby vás bahno falošnej náuky odvlieklo od môjho Ježiša. On vás miluje a veľa od vás očakáva. Odvahu! Budem pri vás, aj keď ma nevidíte. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love