Spread the love

Panna Mária Pedrovi, 20. júla 2023

Drahé deti, ctite si Poklady Pána prítomné v Jeho Cirkvi. Nepriatelia vyhodia posvätné a to, čo je falošné, bude propagované. Nezabúdajte: chlieb nepriateľa je iba chlieb; Telo, Krv, Duša a Božstvo (sú) len v Eucharistii. Eucharistia je Veľkým Pokladom Boha pre vaše životy. Činy démona povedú mnohých vysvätených ľudí k popretiu Skutočnej Prítomnosti Môjho Ježiša v Eucharistii. Bude to čas bolesti pre spravodlivých. Neustupujte! Popri odvážnych vojakoch v sutanách bráňte Ježiša a pravé učenie Jeho Cirkvi. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

Všimnite si: Panna Mária v podstate nazýva všetkých protestantov (a ich spojencov) nepriateľmi. M


Spread the love