Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 11. júla 2023

Drahé deti, plne dôverujte Moci Božej a všetko pre vás dopadne dobre. Vyjdite z temnoty a vyhľadávajte svetlo Pánovo. Privítajte Evanjelium Môjho Ježiša a dovoľte Jeho Slovám zmeniť vaše životy. Žijete v časoch bolesti a len v Ježišovi nájdete silu pre veľký duchovný boj. Stále na Zemi uvidíte hrôzy. Muži a ženy viery budú niesť ťažký kríž, ale nech sa stane čokoľvek, neustupujte.

Môj Ježiš očakáva vaše verejné a odvážne svedectvo. Nezabúdajte: vašou zbraňou obrany sú lekcie z minulosti. Vzdiaľte sa od novôt, ktoré vás privádzajú do zatratenia a zostávajte verní pravému Magistériu Cirkvi Môjho Ježiša. Ja som vaša Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. Modlite sa. Modlite sa. Modlite sa. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love