Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi 7. júla

Drahé deti, ceňte si prítomnosti Môjho Ježiša v Eucharistii. Vaše víťazstvo je v Ňom. Buďte poslušní Jeho volaniam a všade neste svedectvo Jeho lásky. Prídu dni, kedy množstvá budú chodiť hladné hľadajúc drahocennú potravu a nenájdu ju. Trpím pre to, čo na vás prichádza. Na kolenách sa modlite. Neustupujte. Ten kto miluje Pána nebude nikdy porazený. Príde veľké prenasledovanie a len tí, čo sa modlia, unesú váhu skúšok.

Môj Ježiš je prítomný v Eucharistii v Tele, Krvi, Duši a Božstvu. Beda, toto je nediskutovateľná Pravda. Pána vyhľadávajte. Príde deň, kedy budú mnohí činiť pokánia za život bez Milosti Božej, ale už bude príliš neskoro. Čo musíte robiť nenechávjate na zajtra. Nemajte strach. Víťazstvo bude Môjho Ježiša a jeho pravej Cirkvi. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love