Spread the love

 

Abbé Souffrant, farár z Maumussonu, 1828

Počas vlády Veľkého kráľa budú po celom svete konané tie najšľachetnejšie cnosti a krajina bude mať veľkú úrodu.

Pred Veľkým kráľom (však) hrozné nešťastia nastanú. Krv bude tiecť prúdmi na severe i na juhu (Francúzska); západ (Bretónsko) bude pre svoju vieru ušetrený. Ale krv tak veľmi zafarbí sever a juh, že ju vidím padať ako dážď v deň veľkej búrky; a vidím i kone v krvi po ich uzdy. Paríž bude zničený; tak veľmi zničený, že pluh bude po ňom jazdiť

Veľký kráľ urobí veci tak ohromujúce a udivujúce, že i tí najbezbožnejší budú prinútení uznať prst Boží. Počas jeho vlády bude všetka spravodlivosť nastolená. Boh použije Veľkého kráľa aby vyhubil všetky heretické sekty, všetky povery a rozširoval – spolu so svätým Pápežom – katolícke náboženstvo vo všetkom kozme okrem Palestíny… Po kríze zvolá Všeobecný koncil, napriek prekážkam kladeným samotným duchovenstvom. Potom bude jedno stádo, jeden pastier, pretože všetci bezverci a heretici vstúpia do latinskej Cirkvi, ktorej triumf bude pokračovať až do prenasledovania Antikristom.

Pred koncom vlády uzurpátora (tesne pred nástupom Veľkého kráľa), pápež zomrie a za nasledovníka bude mať mladého pápeža – pod ním sa uskutoční obnova. Istú dobu pred touto obnovou bude potrebné vydržať vojnu cudzincov; pretože budú veľké odvody mužov a všetci tí medzi osemnástym a tridsiatym rokom budú preč.

Všetky sily vlády budú ovládnuté touto cudzokrajnou mocnosťou; vnútrajšok Francúzska bude vo vzbure. Vnútorná kríza bude smerovaná predovšetkým proti náboženstvu … šok bude hrozný. Budú bojovať z juhu na sever (Veľký kráľ bude viesť ťaženie z juhu Francúzska na sever) počas niekoľkých týždňov a posledných patnásť dní, deň a noc. Táto kríza nebude dlhá, no zahynie v nej viac ľudí ako kedykoľvek v minulosti…

Mocnosti, vidiac neporiadok vo Francúzsku, sa ozbroja, nie pre to aby pomohli legitímnemu (vladárovi), ale aby si mohli podeliť Francúzsko, pretože Angličania zradia. Vladár Ruska dôjde až k Rýnu, ale neviditeľná ruka ho zastaví; uzná ruku Božiu a tak sa stane katolíkom. V čase, kedy si budú všetci myslieť, že všetko je stratené; všetko bude zachránené, pretože sa to stočí cestami Božími. Nebo sa postaví na stranu Francúzska; ono i zvíťazí, ale toto bude pripísané Pánovi a nie ľuďom. Udalosti budú také prekvapivé, že i najbezbožnejší to nazvú zázrakom. Vtedy sa udeje obnova.

Tento veľký panovník bude činiť také veľké a šľachetné skutky, že bezverci budú nútení uznať Božiu prozreteľnosť. Pod jeho vládou budú konané tie najväčšie spravodlivosti a Zem ponesie nadmernú úrodu. Medzi pokrikmi: „Všetko je stratené“ a „Všetko je zachránené!“ nebude takmer žiaden časový interval.


Spread the love