Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 3. októbra 2000

Drahé deti, nabádam vás prinášať Moje výzvy každému. Ľudstvo sa potrebuje liečiť Pánovou láskou a vy nemôžete len tak stáť s prekríženými rukami. Skrze vaše úprimné svedectvo ukážte svetu, že Boh je Pravda; že Boh existuje. Každému povedzte, že hriech je veľkým zlom ľudstva a že je stále možnosť, že všetci možno budú spasení.

Som blízko pri vás. Necíťte sa, že ste sami. Milujem každého, aj tých, ktorí odmietajú Moju lásku. Môj Pán sa ponáhľa, nezostávajte v hriechu! Vedzte, že veci tohto sveta sa pominú, ale že láska Pánova je večná. Nechajte lásku Boha zapustiť korene vo svojich srdciach, aby ste mohli byť šťastní už tu na Zemi a neskôr s Pánom vo večnosti. Modlite sa. Osoba, ktorá sa nemodlí, sa stáva duchovne slepou. Vpred bez strachu! Toto je správa ktorú vám je dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji. 

Ruská mobilizácia je ďaleko väčšia ako sa spočiatku hovorilo a prakticky celý Sibír a ďalšie odľahlé oblasti sú povolané do vojny. Ide o najväčšiu mobilizáciu od II. svetovej vojny. Hriech je veľkým zlom ľudstva. A toto môže byť začiatkom trestu zaň. M.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 
 
 
 

Spread the love