Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 23. augusta 2022

Milé deti, odvahu! Môj Ježiš je po vašom boku. Neustupujte! Zvíťazil nad svetom a nikdy vás neopustí. Dôverujte Tomu, kto vidí v skrytosti a pozná vás po mene. Žiadam vás, aby ste udržiavali plameň svojej viery zažatý. Milujte a bráňte pravdu. Žijete v dobe veľkých duchovných zmätkov, ale tí, ktorí sú s Pánom, zvíťazia. Keď sa všetko bude zdať stratené, pre spravodlivých príde Božie víťazstvo.

 Čakajú vás ešte dlhé roky ťažkých skúšok, ale po všetkej bolesti uvidíte konečný triumf môjho Nepoškvrneného Srdca. Pán osuší vaše slzy a spravodliví budú odmenení za vernosť. Vpred! Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji. 

Preklad: o. Peter


Spread the love