Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 20. augusta 2022

Drahé deti, milujte a bráňte pravdu. Kráčajte k budúcnosti pochybností a neistoty. Ľudia prijmú to, čo je falošné, a len málokto zostane pevný vo viere. Čiňte pokánie a slúžte Pánovi s radosťou. Vaša odmena príde od Pána. Buďte verní evanjeliu môjho Ježiša a pravému Učiteľskému úradu Jeho Cirkvi. Ľudstvo vypije trpký pohár bolesti, pretože ľudia sa odvrátili od pravdy. Žiadam vás, aby ste udržiavali zažatý plameň svojej viery a snažili sa vo všetkom napodobňovať môjho Syna Ježiša.

Nezabudnite: v tomto živote a nie v inom musíte svedčiť o svojej viere. Venujte trochu svojho času modlitbe. Len silou modlitby môžete dosiahnuť víťazstvo. Vpred bez strachu! Budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter


Spread the love