Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi 22. februára 2023

Drahé deti, pozývam vás prežívať Pôst v prítomnosti Môjho Syna Ježiša. Pristúpte k spovedi a vyhľadávajte Jeho Milosrdenstvo. Posilňujte sa dokonalou potravou, ktorou je Eucharistia. Ak tak budete robiť, veľkými budete vo viere. Od modlitby neustupujte.

Len mocou modlitby môžete niesť váhu skúšok, ktoré prídu. Odvráťte sa od sveta a žite obrátení k veciam Nebeským. Nenechajte sa znechucovať tvárou tvár vaším ťažkostiam. Vaša cesta v tomto život je plná prekážok, ale Ja som vaša Matka a budem s vami. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás privediem k víťazstvu. Nemajte strach.

Postarám sa o vás a všetkých, ktorých milujete. Odvahu! Môj Pán vás miluje a očakáva vás. Čo pripravuje pre spravodlivých, to ľudské oči nikdy nevideli. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.


Spread the love