Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 19. februára

Drahé deti, nedovoľte plameňu viery vo vás zahasnúť. Nech sa stane čokoľvek, zostávajte verní Ježišovi a pravému magistériu Jeho Cirkvi. Kráčate v ústrety budúcnosti v ktorej budú muži a ženy viery umlčaní. Nepriatelia vytvoria zákony, ktoré budú zabraňovať ohlasovaniu pravdy. Pre veriacich to bude čas bolesti.

Nenechajte sa odradiť. Niet víťazstva bez kríža. Cirkev Môjho Ježiša sa vráti aby bola, ako ju Ježiš zveril Petrovi. Malé stádočko bude verné a ochotné obety. Nezaprú vieru a prispejú ku konečnému víťazstvu pravej Cirkvi Môjho Ježiša!

Na kolenách sa modlite. Silu vyhľadávajte v Eucharistii a v Slovách Môjho Ježiša. Po všetkom súžení príde pre spravodlivých víťazstvo Božie. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste Mi dovolili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love